Credit card, Paypal or bank transfer payments

The payments for services and tours organized by GFP Travel may be done in three ways:

1. Credit cards

Payment regulations:
1. You can use your credit card (Visa, Mastercard, Dinners Club, JCB) to pay for any of our services and your bookings on our web site. We will inform you how to use it.
2. Our secure payment system is operated by Dotpay S.A company, located in Poland, and is a fully secure system – more information you can find also at http://www.dotpay.pl/en/ . We have also another payment system operated by Elavon – http://www.elavon.com/ and it is also useful for payments by JCB and Dinners credit cards.
3. We never ask our clients for their credit card details – our clients always fill in all the gaps in the system personally, we do not know your card details.
4. The final amount to pay is given in PLN (Polish zloty) and/or in USD (US Dollars), and also description of services included in the price is always set and confirmed by our company before we ask our client to make a payment. Prices given on our website are given in PLN and in USD, according to the current exchange rate.
5. Any refund (if occurs) is always initially set between our company and our client. Next, a set amount is sent back to our client’s credit card account – the same which was used to make a payment.
6. Any payment, refund, price change must be always reconfirmed both by our client and our company by e-mail, fax or mail.
7. Neither our company nor Dotpay S.A nor Elavon is responsible for our client payment, if it is refused by our client bank or credit card company and can not be accepted by Dotpay or Elavon system.
8. This payment system may be used only for payments made by our company clients, and for legal services provided to our clients.

2. Paypal system payments

You can also use your Paypal account to pay for our services. As you know it is easy and secure. If you don’t have so far your Paypal account visit www.paypal.com and set you account. You may wait to set it also till the final booking, when we send to you a payment request with all necessary information.
For any payment done by paypal by our clients we have to add 2 % to the total amount due to extra Paypal system commission. Our e-mail valid for all payments is office@greetingsfrompoland.com

3. Bank transfers
You can make an account transfer from every country in the world. You will be provided with our bank account number, on which you will be able to make a payment. Be advised that our prices are set in PLN and approx. in USD, and you can made a bank transfer using these currencies.
Notice the cost of the bank transfer may be high and it may take a long time for your money to be transferred. This solution is mostly used in cooperation with our travel agencies when there is a need to transfer a large amount of money and we can afford a couple of days or a week for waiting.
Notice, please we will inform you which way is of payment is necessary to complete your reservation, with all the final instructions. Don’t pay without getting directions from our side, please.

GFP Travel Team

Greetings from Poland !

Wersja polska – Polish version

Płatności za usługi i wycieczki organizowane przez GFP Travel można dokonać na trzy sposoby:

1. Karty kredytowe

Regulacje dotyczące płatności kartą kredytową:

  1. W celu zapłacenia za nasze usługi oraz swoje rezerwacje z naszej strony internetowej, istnieje możliwość zapłacenia kartą kredytową (Visa, Mastercard, Diners Club, JCB) poprzez formularz płatności na http://www.greetingsfrompoland.com/payments/new
  2. Ten system płatności obsługiwany jest przez Dotpay SA, z siedzibą w Polsce i jest w pełni bezpiecznym systemem – więcej informacji można znaleźć także na http://www.dotpay.pl/index.php?content=&newlang=en. Posiadamy także współpracę z firmą Elavon, która dodatkowo obsługuje płatności kartami JCB and Dinners.
  3. Nigdy nie prosimy naszych klientów o dane ich karty kredytowej – nasi klienci zawsze wypełniają wszystkie pola formularz w systemie osobiście; my nie znamy szczegółów karty.
  4. Ostateczna kwota do zapłaty podana jest w PLN (złotówka polska) oraz w przybliżeniu w USD (dolar amerykański), także opis usługi wliczonej w cenę jest zawsze potwierdzone przez naszą firmę, przed poproszeniem naszego klienta o dokonanie płatności. Ceny podane na naszej stronie podane są w PLN or w USD, wg aktualnego kursu wymiany.
  5. Wszelkie zwroty (jeśli taka sytuacja wystąpi) jest zawsze potwierdzona wstępnie pomiędzy naszą firmą a klientem. Następnie, ustalona kwota jest odsyłana do klienta na rachunek karty kredytowej – ten sam, który został wykorzystany do dokonania płatności.
  6. Wszelkie płatności, zwroty, zmiana cen musi być potwierdzona zawsze zarówno przez naszych klientów i naszą firmę poprzez e-mail, faks lub przesłane pocztą.
  7. Nasza firma, ani Dotpay SA, ani Elavon nie są odpowiedzialne za odrzucone płatności naszych klientów, jeśli płatność ta jest odrzucona przez bank lub firmę obsługującą kartę kredytową klienta i przez to nie może być zaakceptowana przez system Dotpay lub Elavon.
  8. Nasz system płatności może być wykorzystywany jedynie do płatności dokonywanych przez klientów naszej firmy i dla usług świadczonych na rzecz naszych klientów.

2. System płatności Pay- Pal

Można także skorzystać ze swojego konta w systemie Pay-Pal, aby zapłacić za nasze usługi. Jak wiadomo, jest to jest łatwe i bezpieczne rozwiązanie. Jeśli nasz klient nie ma do tej pory konta w Pay-Pal, proszę odwiedzić stronę internetową www.paypal.com, gdzie każdy będzie mógł założyć swoje konto.
Klient może poczekać z założeniem swojego konta do momentu dokonania ostatecznej rezerwacji, kiedy to wyślemy wniosek o płatność ze wszystkimi niezbędnymi informacjami.
Dla każdej płatności wykonanej poprzez system Pay-Pal, przez naszych klientów, musimy dodać 2% do całkowitej kwoty należnej dla nas, a jest to spowodowane  dodatkową prowizją dla systemu Paypal, z każdej płatności którą otrzymujemy. Nasz e-mail dotyczy wszystkich płatności jest office@greetingsfrompoland.com

3. Przelewy bankowe

Można dokonać także wpłat – przelewów na nasze konto bankowe, z każdego kraju na świecie. W tym wypadku prześlemy klientowi nasz numer rachunku bankowego, na który będzie można dokonać płatności. Należy pamiętać, że nasze ceny są ustalane w złotówkach (PLN) oraz w przybliżeniu w dolarach amerykańskich (USD) i przelewu bankowego można dokonać przy użyciu tych walut.
Informujemy, że koszt przelewu bankowego może być wysoki i sam transfer może zająć dużo czasu. To rozwiązanie jest stosowany głównie we współpracy z  biurami podróży, gdy istnieje potrzeba przesłania dużej kwoty pieniędzy, a my możemy poczekać kilka dni lub tydzień na przesłanie przelewu.

Proszę zauważyć, że sposób płatności wymagany dla Waszej rezerwacji będzie potwierdzony najpierw przez nasze biuro. Nie dokonuj płatności przed potwierdzeniem jej rodzaju i szczegółów.

Pracownicy GFP Travel

Greetings from Poland !

See also our other trips & tours